top of page

Kurma Nadi (Kaplumbağa Kanalı)

Güncelleme tarihi: 6 May 2022

Kurma Nadi (Kaplumbağa Kanalı)

Kurma Nadi’ye samyama (mükemmel disiplin yani “konsantrasyon, meditasyon, samadhibütünleşme”) ile odaklanmak; beden ve zihni, duygu dalgalanmaları tarafından raydan çıkarılmaktan koruyarak, istikrara kavuşturur. Patanjali’nin Yoga Sutraları 3.32- Kurmanadyam sthairyam

1. Kurma Nadi

İnsan vücudunda bulunan süptil (maddenin bildiğimiz katı, sıvı ve gaz hallerine oranla yoğunluğu daha az, vibrasyonel hızı daha yüksek, daha akışkan, daha ince, algılanamaz halleri; Sanskrit dilinde Sukshma) enerji kanallarına Ayurvedik Hint tıbbında “Nadi (kelimenin kökü nad yani hareketten gelir)”, geleneksel Çin tıbbında ise “Meridyen” ismi verilmiştir. Prof. Dr. B. K. Singh’e göre meridyen ve nadilerin yerlerinin karşılaştırması aşağıdaki tabloda verilmiştir:

İnsan vücudundaki nadi sayıları kaynağa göre değişmektedir, Hatha Yoga Pradipika’ya göre 72.000 nadi vardır. Üç ana enerji kanalı vardır: Sol kanalı İDA, Sağ kanalı PİNGALA, Merkez kanalı SUSHUMNA.

Kurma kelimesi Sanskrit dilinde kaplumbağa anlamına gelir. Hinduizm’de kurma, sırtında dünyayı taşıyan büyük deniz kaplumbağası formunda olan Vishnu’nun ikinci enkarnasyonudur. Kurmanın shesha nagayı (erkek ve dişi enerjilerinin dengesini sembolize eden büyük ana tanrıçayı temsil eden kozmik yılan) sırtında taşıdığıyla ilgili de bir efsane vardır. Shesha naganın bin tane başı vardır ve birinin üstünde dünyayı tutar. Dünyayı bir başından diğerine geçirdiğinde deprem olur. En güçlü deprem, kurma yavaşça hareket ettiğinde gerçekleşir. Kurma Nadi’nin yeri tam olarak bilinmemektedir, farklı kaynaklarda farklı bölgelerden bahsedilmektedir.

Kurma Nadi’nin yeri ve işlevi ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

 1. Vyasa’ya (Mahabharata, Vedas ve Puranas’ın efsanevi yazarı) göre kurma nadi, boğazın çukurunun altında bir tüptür ve şekli bir kaplumbağaya benzer. Öyle görünüyor ki bu bölge bronşial tübün açılım kısmına denk geliyor. Kurma nadiye odaklanarak yapılan samyama, bir yılan veya kertenkelenin hareketsizliğine, farklı bir deyişle vücudun hareketsizliğine götürür.

 2. Vijnanabhikshu, sinirlerin kaplumbağa şeklinde biraraya gelmesinden oluştuğu için bu kanalı kalp lotusu olarak yorumlar. Bu doğru olabilir. Bu yorum, sutranın “Kalp lotusuna dışarıdan samyama uygulamak, zihni sakinleşmeye götürür” olarak okunmasına sebep olur. Kalbi ve zihni bağlarken, Patanjali’nin “Mükemmel disiplinle kalbe odaklanarak kişi, bilincin doğasını anlar” dediği Sutralar 3.35 tahmin edilebilir.

 3. Sri Yukteswar Giri’nin Bhagavad Gita yorumunda şöyle geçer: Beynin altında ve omurganın üstünde, kaşların arasında bulunan kaplumbağa sırtı şeklinde bir nadi vardır. Biri bu kanalda tam özümseme yani samyama sağladığında, birdenbire aydınlanma gerçekleşir, yani Ajna çakra çalışır. Bu yolla zihin sushumnaya girer. Kurma nadi, bir ip gibi omurganın ortasından anüs bölgesine kadar uzanır. Buna sushumna da denir. [Yukteswar, Bhg 1:15-18]

 4. Sadhguru (Jaggi Vasudev) der ki: “Nefes, ilahi bir el gibidir. Sen hissetmezsin. Havadan kaynaklanan duyumlar değildir. Tecrübe etmediğiniz bu nefese Koorma Nadi denir. Sizi bu bedenle bağlayan bir iptir- sürekli devam eden kesintisiz bir ip. Nefesini kesersem, sen ve bedenin ayrılacaksınız çünkü varlık ve beden Koorma Nadi ile bağlıdır. Bu büyük bir aldatmacadır. İki taneler, ama bir tane gibi davranırlar. Bu, evlilik gibidir- iki kişidirler, ancak birmiş gibi davranırlar. Burada iki kişi var, beden ve varlık, tamamen zıt iki kişi, ama bir tane gibi davranıyorlar.

 5. Pandit Rajmani Tigunait, kurma nadinin omurganın dibinde ilk ve ikinci çakranın ortasında başladığını ve boğaz çakrasında boğaz boşluğunda bittiğini belirtir.

 6. Osho, “Kurma-nadi prana’nın-nefes almanın- taşıtıdır. Nefesini sessizce izlersen, ritmini hiçbir şekilde değiştirmezsen, sadece izlersen, kesinlikle hareketsiz kalırsın. Senin içinde hareket olmayacak. Neden? Çünkü bütün hareketler nefesten- pranadan- gelir. Tüm hareket nefesle gelir. Hareket nefesle içinde var. Nefes alma durduğunda, kişi ölür-hareket edemez. Samyama’nı sürekli olarak nefes almaya, kurma-nadi’ye getirdiğinde, nefes almanın neredeyse durduğunu göreceğin bir duruma geleceksin. Yogiler bu meditasyonu bir aynaya bakarak yaparlar çünkü nefes o kadar sessizleşir ki, hissedemezler. Aynada sadece nefeslerinden biraz sis olup olmadığını görebilirler. Bazen o kadar sessiz olurlar ki hala hayatta olup olmadıklarına karar veremezler. Derin meditasyonda bu deneyimi bazen sen de yaşarsın; korkma. Nefes almak neredeyse durur” der.

2. Kurma Vayu

Prana, evrende bulunan bütün enerjilerin toplamıdır. Bu, yaşamsal güçtür, Sukshima (süzük, sübtil) dır. Nefes, prananın dışarıdaki göstergesidir. Tüm nefesi kontrol etmeye çalışırken, içerideki sübtil prana da kontrol edilebilir. Prana’nın kontrolü zihnin kontrolü demektir. Prana yardımı olmadan zihin çalışamaz. Prana, içimizdeki gizli güçlerin toplamıdır. Isı, ışık, elektrik, manyetizma, prananın göstergeleridir. Prananın yeri kalptir. Prananın vayu (rüzgarı) denilen 5 ana ve 5 yardımcı hareketi vardır.

3. Kurma Nadi Meditasyonu

Bu meditasyon, denge ve dinginlik oluşturmak için yapılan bir uygulamadır. Kurma Nadi diye adlandırılan süzük sinir ağı, köprücük kemiğimizin merkezindeki tırtıklı bölgenin 2,5 cm aşağısında ve 1 cm içerisindedir. Bu bölgeye suprasternal notch, jugular notch veya fossa jugularis sternalis denilmektedir. Tercihen soğuk bir renkte (mavi, yeşil, menekşe) 2 cm’lik oval bir tüp olarak görsel olarak canlandırılabilir. Meditasyondan önce veya sonra, veya meditasyondan ayrı bir uygulama olarak; zihin basitçe o bölgeye 5 dakika boyunca odaklanır. Eğer zihinle bu belli bölgeyi saptamak zor oluyorsa, parmak deri üzerinden köprücük kemiği çıkıntısının 2,5 cm aşağısına hafifçe bastırılır ve o bölgeye odaklanılır. Sonuç aynı olacaktır. Nihayet, bu uyarı sayesinde nadinin kendisine direk olarak odaklanılabilir.

Not: Bu uygulamaya başlamadan önce 10 derin nefes alıp vermek iyi bir fikir olabilir.

4. Kurma Nadi üzerinde etkili yoga pozları

Kurmasana pozu, omurga ve iç organları uyarmasının yanısıra boynu uzatır, bu yüzden her yerde baskı oluşsa da boğaz merkezinde devamlı bir baskı mevcuttur. Bir yoruma göre, belki de bu yüzden Swami Niranjananda, bir kitabında Kurmasana’dan herkesin başetmeye çalıştığı zihin dinginliği yaratan spiritüel bir poz olarak bahseder.

Yogi, pozu uygularken omurgada akan enerjiye odaklanarak, mutlak zihinsel istikrarın farkına varır. Bhagavad Gita’nın iyi bilinen bir ayetinde Arjuna, Krishna’ya (savaş arabası sürücüsü) zihni kontrol etmenin, rüzgarı kontrol etmekten daha zor göründüğünden şikayet eder, ancak Krishna ona sürekli uygulama yoluyla bir yol bulunabileceğini garanti eder. Kurmasana, iç dünyamızın istikrarı haline gelen yoga pratiğimizi inşa ettiğimiz istikrarı temsil eder, iç gözlemi ve sükuneti en çok getirebilen pozisyonlar arasındadır.

Aşağıdaki pozlar da Kurma Nadi’de prana hareketini düzenler:

 1. Simhasana

 2. Vrischikasana

 3. Salabhasana

 4. Dhanurasana

 5. Ustrasana

 6. Bhujangasana

5. Kurma Nadi üzerinde etkili mudralar

Ashwini Mudra: Kurma nadi üzerinde kontrol, pranayama veya meditasyon pratiğinde her şeyden daha önemlidir. Hem kurma nadi hem de kurma vayu (prana’nın alt kategorilerinden biri, bedenin yanı sıra zihinde dengeyi ifade eder) üzerinde bilinçli kontrol elde etmek için, ashvini mudrası uygulamak önemlidir. Ashvini mudranın alanı, anatomik ve fizyolojik olarak kolon, yumurtalıklar, rahim ve mesaneye yakındır. Yani her Ashvini mudrası yaptığınızda, yukarı çekip salıverdiğinizde, tüm bu organlar üzerinde bilinçli kontrole sahip oluyorsunuz. Bu aynı zamanda sisteminizdeki kan dolaşımını da hızlandırır. Bu süreçte, kurma vayu’nuzun hareket etmesine ve ısı yaratmasına izin veriyorsunuz. Bu ısı, kurma nadi veya kurma vayu’dan ida, pingala ve sushumna’dan tüm nadilere kadar vücudunuza dağılır. Ashvini mudra kendi başına zihnin ve bedenin dengesini sağlamasa da, sistemimiz boyunca enerjinin doğru dolaşımını arttırır, bu nedenle, burada veya orada biraz kirlilik olan her yerde, biraz tıkanıklık varsa, o enerji ona dokunacak ve arınma süreci başlayacak.

Kurma Mudra: Kurma mudra, kaplumbağanın iyileştirmeyi geliştiren niteliklerini çağrıştırır. Kaplumbağa hem güvenlik hem de restorasyon için kabuğuna çekilir ve Kurma mudra, duyuları doğal olarak içe çekerek benzer bir etki yaratır. Bu mudra, aynı zamanda rahatsız bir zihin için çok iyi olan bir el hareketidir. Konsantrasyon alın çakrası üzerindedir. Bu Mudra’da yavaş ve düzenli nefes almak son derece önemlidir. Bu Mudra, günde bir kez 3 dakika boyunca ve 3 dakika yatmadan önce günde bir kez uygulanmalıdır. Aynı zamanda depresyon ve öfke ile savaşır. Yararları düşünüldüğünde bu mudranın da kurma nadi ile ilgisi olduğu düşünülebilir.

Referanslar;

 1. The Yoga Sūtra of Patañjali: A Scientific Exposition with Original Sanskrit Text-Vinoda Verma

 2. Acupunctüre-It’s origin in India- BK Singh

 3. What is the importance of kurma nadi in meditation&Samadhi? Chida Nanda

 4. Yogananda Changed Kriya- Tormod Kinnes

 5. Merge- Yoga Niketan

 6. https://srk1948.wordpress.com/2015/01/06/vibhuthi-pada-sutra-32/

 7. Breath Bond- Sadhguru

 8. Patanjali’nin Yoga Sutraları- Chip Hartranft

 9. Ashtanga Yoga Practice&Philosophy- Gregor Maehle

 10. Sea Magic: Connecting with the Ocean’s Energy- Sandra Kynes

 11. Inner Quest- Pandit Rajmani Tigunait

 12. Witnessing the Inner Astronomy- Osho

 13. http://jaisivananda.blogspot.com/2012/01/kurma-nadi-serentity-center.html

 14. https://yogamudrahealing.wordpress.com/2014/01/24/kurma-mudra/

 15. http://www.animalia-asana.org/the-mudras/

Çeviren: Sevi Tarım Özsoy

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page