top of page

Online satış yoktur. Mağazadan teslim alabilirsiniz.

Yoga Terapi El Kitabı

440,00₺Fiyat
 • “Bilgi bedende yaşayana kadar bir rivayettir, bir şeyi bedenin bilene kadar gerçekten bilemezsin.”

  İnsan genellikle duygularıyla yaşar. Duyguların, fiziksel bedende, fizyolojik bedende ve zihinsel sistemlerde derin etkileri vardır. Beden, tüm sistemleri ile bir bütündür ve bu bütünlük ancak birlikte ele alınırsa korunabilir.

  Bize bir hediye verilmiş; bedenimiz...
  Düzenli yapılan YOGA uygulamaları ile bilgi rivayet olmaktan çıkıp tüm bedenimizde yaşamaya başlar.
  Onu kaslarımızda hissederiz.
  Tüm hücrelerimizde hissederiz.
  Ancak o zaman bedenimizde, ruhumuzda ve zihnimizde bir bütünlük oluşur.

  Yoga uygulamaları sadece bedensel duruşlar, eğilmek, yatmak, kalkmak değildir. İyi bir yoga uygulaması bedenin tüm sistemlerini gözetmelidir.

  Şu da bir gerçektir ki, her ne kadar fiziksel yapılarımız, duygusal ve zihinsel süreçlerimiz birbirine çok benzese de aslında insanlar arasında büyük farklılıklar vardır. Aynı ailede benzer koşullarda doğmuş, beraber yaşamış insanlar bile; yapısal, fizyolojik ve duygusal sistemler açısından farklıdırlar. Bu farklılıkların oluşmasında, mesleki hayat, günlük yaşamdaki tercihler, alışkanlıklar ve davranış kalıpları, yaşadığımız çevre gibi birçok faktör etkilidir. O zaman yoga uygulamalarının da kişiden kişiye farklılıklar gösteren varyasyonları – adaptasyonları olması gerekmez mi?

  Günümüzde gruplar halinde toplu olarak uygulanan yoga, genel olarak herkes için bir şifa kaynağı olsa da kadim öğretilerde usta çırak ilişkisi ile aktarılmış “bireysel bir uygulama sanatıdır”. Elinizdeki bu kitapta; postür farklılıklarımızı gözeterek herhangi bir fiziksel hastalık durumunda nasıl “güvenli bir şekilde yoga uygulaması yapabileceğinizi” anlattım.

  Serinin devamındaki ikinci ve üçüncü kitaplarda ise fizyolojik hastalıklarda ve zihinsel süreçlerde güvenli yoga uygulamalarını bulabilirsiniz.

  Kadim Yoga tekniklerinin “kişiye özel uygulamalarını” içeren bu kitabın hepimize şifa getirmesi dileğiyle…

bottom of page